Πασχα 2019

Αλήθεια πόσο τραγικός θα ήταν ο κόσμος που ζούμε χωρίς τον Χριστό. Πόσο δύσκολη θα ήταν η ζωή μας αν την Σταύρωσή Του δεν ακολουθούσε η Ανάστασή Του. Η Ανάσταση φώτισε το σύμπαν, τις ψυχές, τις υπάρξεις μας, στερέωσε την πίστη στην καρδιά όλων των χριστιανών όπως λέγει ο ιερός Χρυσόστομος. Ποιός θα δώσει λοιπόν ελπίδα στην δύσκολη εποχή μας, ποιός θα χαρίσει το φώς στο σκοτάδι της ζωής, Ποιός θα μας δυναμώσει στις δύσκολες στιγμές της ζωής μας και θα μας δώσει το χέρι να σηκωθούμε,

Ποιός θα μας σώσει απο την αμαρτία και θα μας οδηγήσει στην αιώνια ζωή. Μόνον ο αναστημένος Χριστός που ανέβηκε στον Σταυρό για μας για την σωτηρία του κόσμου, δίνοντας την ζωή του και το αίμα του “λύτρον αντί πολλών’’. Μόνον ο Αναστημένος Κύριος που έγινε “προς τους αχαρίστους ο ευεργέτης, προς τους αιχμαλώτους ο ελευθερωτής’’ και γιαυτούς που βρίσκονται στο πνευματικό σκοτάδι και την άρνηση θα γίνει ο ήλιος της δικαιοσύνης εφόσον μετανοήσουν και τον ακολουθήσουν.

Ο Ιερεύς, ο Πρόεδρος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητάς μας, η Φιλόπτωχος Αδελφότητα, το Ελληνικό και Κατηχητικό σχολείο, οι Ιεροψάλτες, το Χορευτικό και η Γραμματέας μας, εύχονται σε όλους τους συμπαροίκους μας και τους ελληνικούς οργανισμούς της παροικίας μας :

ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΠΑΣΧΑ

π.Δημήτριος Γιαννιού  

EASTER 2019

Truly how tragic the world could have been if in this world we had to live without Christ. How difficult would it have been if His Crucifixion was not followed by His Resurrection. His Resurrection has enlightened the universe, our souls, our existence. St. John Chrysostom strengthened the faith in all of the Christian hearts”. Who will give hope during this difficult era, who will offer light to the darkness of life? Who will give us strength during the difficult times of our lives, who will offer us the hand that will help us stand up?

Who will save us from sin and guide us towards eternal life? Only the resurrected Christ who went up on the Cross for us in order to bring salvation to the world. He did this by offering His blood and life “as a ransom for many”. Only the resurrected Lord who became “the benefactor to those who crucified Him”. For the enslaved He became the liberator. For those who are in the spiritual darkness, and in denial He will be the sun of justice, as long as they repent of their sins, and will decide to follow Him. The Priest, the President and all the members of the Council ,Ladies of Philoptochos, the Greek and Sunday School, the Cantors, the Dance group, and our Secretary wish all of our parishioners, and Greek organizations at large :

HAPPY AND BLESSED EASTER

Rev. Dimitrios Gianniou

Αλήθεια πόσο τραγικός θα ήταν ο κόσμος που ζούμε χωρίς τον Χριστό. Πόσο δύσκολη θα ήταν η ζωή μας αν την Σταύρωσή Του δεν ακολουθούσε η Ανάστασή Του.Η Ανάσταση φώτισε το σύμπαν, τις ψυχές, τις υπάρξεις μας, στερέωσε την πίστη στην καρδιάόλων των χριστιανών όπως λέγει ο ιερός Χρυσόστομος.

Ποιός θα δώσει λοιπόν ελπίδαστην δύσκολη εποχή μας, ποιός θα χαρίσει το φώς στο σκοτάδι της ζωής, Ποιός θα μας δυναμώσει στις δύσκολες στιγμές της ζωής μας και θα μας δώσει το χέρι να σηκωθούμε, Ποιός θα μαςσώσει απο την αμαρτία και θα μας οδηγήσει στην αιώνια ζωή. δφφδφδφδφφ