Greek School

Principal: Fr. Dimitrios Gianniou
Vice-Principal:
Eirini Zacharidis

Teaching Staff:

Ritsa Papaioannou

Nora Papanastasiou

Elizabeth Zacharidis

Lia Psoma

Georgia Manolakis

Committee Members:

Chairperson: Lisa Houlios-Aidonis

Secretary: Tina Edwards

Treasurer: Kostas Apostolou

Greek school dance Feb 3, 2018

Greek School Dance - Feb 3, 2018